Vozidlá Proven Exclusivity

Zoznam výhod pre vozidlá označené značkou Proven Exclusivity
Možnosť skúšobnej jazdy do 24 hodín

Klient má možnosť vyskúšať si vozidlo formou skúšobnej jazdy spolu s predajcom, v prípade záujmu je možnosť zapožičať vozidlo za úhradu (1 km = 0,40 €, max. do 150 km a max. do 24 hodín). Ak sa klient rozhodne kúpiť si zapožičané vozidlo, úhradu nie je povinný zaplatiť, resp. bude mu odpočítaná z predajnej ceny.

Atraktívne financovanie a poistenie

Pre vozidlá označené touto značkou má klient k dispozícii mimoriadne zvýhodnené ponuky pre financovanie, či už formou úveru alebo leasingu. V týchto kalkuláciách je zahrnuté aj priaznivé havarijné a povinné zmluvné poistenie.

Všetky vozidlá sú mladšie ako 3 roky a majú najazdené do 60 000 km

Kupujúci získava vozidlo s overenou servisnou históriou, ktorá je prirodzenou garanciou počtu odjazdených kilometrov a veku vozidla.

Garancia výmeny

Pri kúpe jazdeného vozidla označeného ako PROVEN EXCLUSIVITY kupujúcemu garantujeme jeho výkup na protiúčet v budúcnosti, v prípade dokladovania servisnej histórie v autorizovaných servisoch.

7-dňová garancia vrátenia

Ak nadobudne kupujúci dojem, že jeho voľba nebola správna, má počas jedného týždňa od prevzatia vozidla možnosť bez zrážky z ceny dodané vozidlo vymeniť za iné vozidlo rovnakej alebo vyššej ceny. Rozdiel v cene, náklady na odhlásenie / prihlásenie príslušného vozidla znáša kupujúci. Vymieňané vrátené vozidlo musí technickým stavom zodpovedať dňu, kedy bolo prevzaté kupujúcim. Popri tom však bude zohľadnené jeho prirodzené opotrebovanie v závislosti od počtu najazdených kilometrov odo dňa prevzatia vozidla kupujúcim. Za každý odjazdený kilometer je kupujúci povinný zaplatiť 1 €, minimálne však 100 €.

Garancia mobility

V prípade, že sa na vozidlo nevzťahuje služba Mercedes-Benz Mobilo, platná od 1.4.2008, je vozidlo zaradené do služby Mercedes-Benz MobiloLife. Táto služba je platná odo dňa prvej registrácie vozidla po dobu 2 rokov. Obnova jej platnosti prebieha od jedného servisu k druhému, maximálne po dobu 30-tich rokov. Jednotlivé balíky v sebe zahŕňajú služby, ako napríklad: technické poruchy, poruchy so štartovaním, drobné „pohromy“ (v súvislosti s nesprávnym používaním vozidla), nehoda/vandalizmus, zabezpečenie náhradného vozidla za úhradu (ak je voľné a je k dispozícii) atď. Tieto služby pokrývajú územia 37 európskych krajín.

4-ročná garancia na vozidlo

Predávajúci zodpovedá za vady v lehote 4 rokov od prvého prihlásenia motorového vozidla alebo do 120 000 kilometrov podľa toho, čo nastane skôr. Garančné podmienky sú stanovené vo Všeobecných predajných podmienkach (ďalej len “VPP“) pre predaj jazdených motorových vozidiel spotrebiteľom alebo podnikateľom, resp. právnickým osobám. VPP sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy.