Katarína Filipová
Konateľ spoločnosti
Tel.: +421 48 4711 301
k.filipova@motor-car.sk
Veronika Zástavková
Sekretariát / Marketing
Tel.: +421 48 4711 311
v.zastavkova@motor-car.sk
Michal Líner
Vedúci popredajných služieb
Tel.: +421 484 711 307
m.liner@motor-car.sk
Jozef Púček
Vedúci predaja vozidiel
Tel.: +421 484 711 351
j.pucek@motor-car.sk
Zoran Ilič
Predajca jazdených vozidiel
Tel.: +421 484 711 352
z.ilic@motor-car.sk
Miroslava Ivanová
Predajca osobných vozidiel
Tel.: +421 484 711 306
m.ivanova@motor-car.sk
Peter Kyseľ
Predajca osobných vozidiel
Tel.: +421 484 711 305
p.kysel@motor-car.sk
Peter Vida
Predajca úžitkových vozidiel
Tel.: +421 484 711 351
p.vida@motor-car.sk
Miroslav Janšto
Prijímací technik osobných vozidiel
Tel.: +421 484 711 309
m.jansto@motor-car.sk
Miroslav Zázrivec
Prijímací technik osobných vozidiel
Tel.: +421 484 711 309
m.zazrivec@motor-car.sk
Kazimír Dérer
Prijímací technik nákladných vozidiel
Tel.: +421 484 711 308
k.derer@motor-car.sk
Ľuboslav Jarošík
Prijímací technik nákladných vozidiel
Tel.: +421 484 711 308
l.jarosik@motor-car.sk
Peter Tatranský
Vedúci skladu náhradných dielov
Tel.: +421 484 711 312
p.tatransky@motor-car.sk
Peter Kamenský
Prijímací technik lakovne a klampiarne
Tel.: +421 484 711 321
p.kamensky@motor-car.sk
Vladimír Antoliak
Predaj príslušenstva
Tel.: +421 484 711 312
v.antoliak@motor-car.sk
Marián Kanda
Produktový špecialista
Tel.: +421 484 711 366
m.kanda@motor-car.sk